Strona główna Choroby Katalog chorób Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera - diagnoza, objawy, leczenie, profilaktyka

Choroba Alzheimera należy do grupy schorzeń neurodegeneracyjnych. Postępujące stopniowo zaburzenia działania mózgu doprowadzają do znacznego obniżenia się zdolności radzenia sobie z czynnościami życia codziennego oraz powodują szereg zmian ostatecznie prowadzących do śmierci. Choroba Alzheimera jest nieuleczalna, można jednak opóźnić jej wystąpienie i rozwój. W tym artykule znajdziesz następujące informacje i porady związane z tą chorobą:
 1. Informacje ogólne
 2. Przyczyny
 3. Czynniki ryzyka
 4. Symptomy
 5. Diagnoza
 6. Leczenie
 7. Profilaktyka

Choroba Alzheimera jest postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, prowadzącym do stanów otępiennych, utraty pamięci, zdolności kognitywnych czy pogorszenia się oceny sytuacji. W rezultacie chory powoli przestaje być zdolny do samodzielnego życia. Jak dotychczas na chorobę Alzheimera nie znaleziono skutecznego lekarstwa.

do góry ↑

Przyczyny choroby Alzheimera

Pojedyncza, dająca się łatwo wyselekcjonować przyczyna choroby Alzheimera najprawdopodobniej nie istnieje. Na jej rozwój wpływa wiele różnorodnych czynników. Z biochemicznego punktu w widzenia choroba Alzheimera jest spowodowana odkładaniem się w mózgu substancji białkowej zwanej amyloidem. Skutkiem tego jest stopniowy zanik tkanki nerwowej, zaprzestanie pracy komórek nerwowych i znaczne utrudnienia w komunikacji pomiędzy nimi. Uszkodzenia neuronów mogą być także powodowane przez zmiany w strukturze wiązek włókien neurofibryllarnych. W zdrowej tkance mózgowej przebiegają one równolegle do siebie, przy chorobie Alzheimera ulegają poplątaniu.

do góry ↑

Czynniki ryzyka

Mimo braku konkretnej wiedzy na temat przyczyn choroby Alzheimera można wskazać czynniki, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Należą do nich między innymi:

 • Wiek - niebezpieczeństwo wystąpienia choroby Alzheimera rośnie z wiekiem, a po ukończeniu 65. roku życia podwaja się po ukończeniu każdych kolejnych pięciu lat. Z badań wynika, że na chorobę Alzheimera cierpi blisko połowa osiemdziesięciopięciolatków.
 • Dziedziczenie - przyczyny genetyczne odgrywają tu ważną rolę. U osób, których rodzice lub rodzeństwo chorują na Alzheimera prawdopodobieństwo wystąpienia zachorowania jest nawet trzykrotnie wyższe.
 • Choroby, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, czy wysoki poziom cholesterolu, a także depresja - według najnowszych badań osoby cierpiące na te choroby są także bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera.
 • Urazy głowy w tym udary mózgu - ich wystąpienie może doprowadzić do rozwoju choroby.

do góry ↑

Objawy choroby Alzheimera

Podstawowe symptomy wskazujące na chorobę Alzheimera to:

 • Utrata pamięci krótkotrwałej - osoba zaczyna coraz częściej zapominać świeże informacje i nie jest sobie w stanie ich przypomnieć nawet w późniejszym okresie.
 • Problemy z uczeniem się nowych informacji.
 • Nie związane z ogólną sprawnością fizyczną i postępujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności - obsługą urządzeń, przygotowywaniem posiłków, funkcjonowaniem we własnym domu, pojawienie się apraksji.
 • Nasilające się problemy z wypowiadaniem się, doborem słów i nazw, wypowiedzi niezrozumiałe z powodu używania niewłaściwych słów, w późniejszych stadiach możliwość wystąpienia afazji.
 • Problemy z orientacją w czasie i przestrzeni, nawet w miejscach doskonale dotychczas znanych; agnozja.
 • Trudności z właściwą oceną sytuacji (np. warunków pogodowych czy kwestii finansowych) i związane z nimi irracjonalne zachowania, uważane chorego za normalne.
 • Problemy z abstrakcyjnym myśleniem i wyobraźnią - pojawiają się np. przy działaniach matematycznych.
 • "Zapominanie" o miejscu odłożenia przedmiotów, wynikające z odkładania ich w dziwne miejsca (np. skarpetki wkładane do lodówki czy napój do piekarnika).
 • Huśtawki nastrojów od euforii do gniewu (nawet u osób, które były do tej pory bardzo stabilne emocjonalnie).
 • Gwałtowne zmiany osobowości.
 • Apatia, pasywność, stany otępienne.

do góry ↑

Diagnoza choroby Alzheimera

Do rozpoznania choroby służą zarówno testy o charakterze psychologicznym (oceniające biegłość w rozwiązywaniu problemów, sprawność pamięci czy zdolności uczenia się), jak i wywiady środowiskowe. Lekarz przeprowadza badanie fizykalne, pyta o przebyte choroby, sporządza listę zażywanych lekarstw. Pacjent i jego rodzina odpowiadają także na pytana o to jak chory radzi sobie z codziennymi czynnościami. Przeprowadzane są również badania badania laboratoryjne, EEG, rezonans magnetyczny i tomografie komputerową. Diagnozowane jest otępienie, oceniane na podstawie badania klinicznego, a także deficyty w przynajmniej dwóch obszarach funkcji poznawczych oraz postępujące zaburzenia pamięci. Wskazaniem na chorobę Alzheimera jest także wystąpienie pierwszych objawów zachorowania pomiędzy 40. a 90. rokiem życia. Przed zdiagnozowaniem choroby Alzheimera lekarz wyklucza inne choroby mózgu a także schorzenia, które mogą mieć wpływ na powstanie zmian zbliżonych do objawów Alzheimera.

do góry ↑

Leczenie choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera jest nieuleczalna, choć cały czas trwają prace nad lekami, wykorzystującymi między innymi substancje używane w terapii chorób sercowo-naczyniowych. U chorych stosuje się preparaty łagodzące rózne objawy choroby, opóźniającej jej rozwój i poprawiające jakość życia pacjenta.

do góry ↑

Profilaktyka choroby Alzheimera

Ze względu na brak jednoznacznych informacji na temat przyczyn choroby Alzheimera oraz wielu czynników ryzyka niezależnych od trybu życia, działania profilaktyczne nie dają nie stuprocentowej pewności uniknięcia choroby. Jednak zalecane są zmiany, mające na celu opóźnienie wystąpienia objawów choroby i spowolnienie jej rozwoju. Należą do nich:

 • Wprowadzenie do diety przeciwutleniaczy, produktów bogatych w kwasy omega-3, kurkuminy, choliny i witaminy D. Szczególnie polecana jest dieta śródziemnomorska.
 • Profilaktyka chorób, które mogą mieć wpływ na chorobę Alzheimera - otyłości, cukrzycy, nadciśnienia, chorób serca.
 • Trening umysłu - stałe uczenie się i rozwijanie, utrzymywanie w sprawności funkcji poznawczych.

Po przekroczeniu 65 roku życia należy monitorować wszelkie zmiany i konsultować je z lekarzem.

do góry ↑

Czym leczyć?

Leki refundowane

» Sectral 400 tabl. powl. 400 mg

Medyczne środki spożywcze

» Isomil 2 proszek

Wyroby medyczne

»

Choroba Alzheimera a dieta


Katalog chorób

pokaż wszystkie

Osteoporoza, Anemia - niedokrwistość, Choroba Alzheimera