Strona główna Choroby Katalog chorób Depresja

Depresja - diagnoza, objawy, leczenie, profilaktyka

Depresja to bardzo poważna choroba, a jej lekceważenie może prowadzić nawet do śmierci. Dotyka ona ludzi w różnym wieku, jednak w przypadku osób starszych bywa często lekceważona, traktowana jako jeden z objawów starzenia się. Tymczasem należy ona do najpoważniejszych schorzeń geriatrycznych i wpływa na przebieg leczenia współistniejących chorób. W tym artykule znajdziesz następujące informacje i porady związane z tą chorobą:
 1. Informacje ogólne
 2. Przyczyny
 3. Czynniki ryzyka
 4. Objawy i diagnoza
 5. Leczenie
 6. Profilaktyka

Depresja - choć wielu osobom kojarzy się po prostu ze złym nastrojem - jest bardzo poważną i złożoną chorobą, która może prowadzić nawet do śmierci. W przypadku osób starszych depresja często jest lekceważona lub mylona z innymi dolegliwościami. Bez względu na wiek pacjenta, depresji nie wolno lekceważyć - trzeba ją dobrze zdiagnozować i leczyć. Szacuje się, że na depresję cierpi obecnie około 10 procent populacji.

do góry ↑

Przyczyny depresji

Nie istnieje "zamknięty katalog" przyczyn depresji. Choroba może rozwijać się powoli, a katalizatorem jej ujawnienia się może stać się jakieś traumatyczne wydarzenie jak śmierć bliskiej osoby, problemy zdrowotne czy przełom w życiu. Z drugiej strony nie musi wystąpić żadna poważna sytuacja, a depresja będzie narastać aż stanie się widoczna. Przyczyny występowania depresji w pewnym stopniu determinują jej typ. Mamy więc do czynienia z następującą klasyfikacją:

 • epizody depresyjne - stan depresji trwający krócej niż dwa lata i zapoczątkowany w sposób wyraźny;
 • nawracające zaburzenia depresyjne - powtarzające się w różnych odstępach czasu nawroty depresji, bez epizodów manii. Tu występują dwa typy, ściśle zależne od przyczyn - depresja endogenna oraz reaktywna (egzogenna) - ta ostatnia wymaga czynnika zewnętrznego, na przykład w postaci silnego stresu;
 • dystymia, czyli przewlekła, na ogół łagodna depresja trwająca przez okres dłuższy niż dwa lata bez przerwy;
 • depresja poschizofreniczna;
 • depresja sezonowa (SAD) - szczególny przypadek epizodów depresyjnych, powiązanych z porą roku i ilością światła;

do góry ↑

Czynniki ryzyka

W większości przypadków depresji, przyczyny jej rozwinięcia się są liczne i różnorodne. Wielorakość przyczyn zachorowania na depresję determinuje także różnorodność czynników ryzyka, zwiększających podatność na chorobę. Zalicza się do nich między innymi:

 • predyspozycje genetyczne - przypadki występowania depresji wśród członków rodziny;
 • występujące wcześniej epizody depresyjne;
 • niektóre cechy osobowości takie jak niska samoocena, perfekcjonizm czy niski stopień optymizmu;
 • trudne wydarzenia życiowe, wywołujące stres lub traumę - utrata bliskiej osoby, strata pracy, gwałtowne niekorzystne zmiany w życiu;
 • przedłużający się stan silnego stresu na przykład związany z problemami zdrowotnymi, rodzinnymi czy zawodowymi;
 • samotność i poczucie wyobcowania;
 • nadużywanie alkoholu i narkotyków.

do góry ↑

Objawy depresji

Wiele wśród objawów depresji może być postrzeganych jako symptomy ?zwykłego" obniżenia nastroju. Jednakże ich nawarstwienie stanowi podstawę do rozpoznania depresji. Wśród objawów, które mogą wskazywać na depresję można wymienić:

 • długotrwałe przygnębienie, nastrój smutku , apatii i zniechęcenia, brak motywacji do działania
 • izolacja od otoczenia, wycofywanie się z kontaktów towarzyskich a nawet z silniejszych relacji
 • brak zainteresowania światem zewnętrznym, porzucenie pasji, hobby, zaniedbywanie codziennych obowiązków
 • pogorszenie się funkcji poznawczych, koncentracji, wrażenie obniżenia poziomu inteligencji
 • drażliwość, frustracja, gwałtowne reakcje na różnorodne wydarzenia, wzrost poziomu pesymizmu
 • objawy somatyczne - nawracające bóle głowy, utrata lub gwałtowne zwiększenie apetytu lub inne zaburzenia łaknienia, spadek libido
 • zaburzenia snu
 • ciągłe krążenie wokół własnych błędów, poczucie winy, obniżająca się samoocena, poczucie bezwartościowości życia i działania
 • myśli samobójcze
 • u osób starszych urojenia związane z lęku przed chorobami oraz tak zwane urojenia nicości - przekonanie, iż zewnętrzny świat nie istnieje

Diagnozowanie depresji

Diagnozowanie depresji to skomplikowana procedura, opierająca się przede wszystkim na wywiadzie lekarskim oraz obserwacji pacjenta. Nie istnieją badania, które pozwalają na precyzyjne zdiagnozowanie choroby. Jest to trudne szczególnie wówczas, gdy pacjent cierpi na inne zaburzenia lub choroby.
Istnieje wiele testów, które pomagają w samodzielnym rozpoznaniu objawów depresji. Polegają one na odpowiedzi na pytania dotyczące nastroju i samopoczucia.

do góry ↑

Leczenie depresji

Metody leczenia depresji są uzależnione od jej rodzaju, stopnia nasilenia oraz współistniejących schorzeń. Składa się na nie leczenie farmakologiczne oraz psychoterapia.

Leki stosowane przy leczeniu depresji można podzielić na kilka grup. Należą do nich:

 • leki anksjolityczne (przede wszystkim bezodiazepiny długodziałające);
 • inhibitory monoaminooksygenazy;
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI);
 • trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
 • pozostałe leki przeciwdepresyjne.

Przebieg leczenia farmakologicznego musi zawsze odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza. Chory nie może samodzielnie odstawiać leków ani zmieniać ich dawki.Leczenie farmakologiczne powinno być także wspomagane przez różnego rodzaju psychoterapie. W wielu przypadkach to właśnie psychoterapia jest kluczowa w procesie pokonywania depresji. Ogromną rolę odgrywa także postawa środowiska chorego - pomoc rodziny i bliskich i właściwa opieka, pozwalają na szybsze wyjście z choroby.

do góry ↑

Profilaktyka depresji

Nie wszystkie czynniki depresji są zależne od nas, stąd nie istnieje stuprocentowy sposób na jej zapobiegnięcie. Jednak pewne zachowania powodują, że niebezpieczeństwo choroby zmniejsza się. Wśród sposobów na uniknięcie depresji można wymienić:

 • dobre relacje z bliskimi - dbałość o związki, docenianie ich wagi i stała praca nad rozwojem relacji pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne;
 • higiena życia codziennego - wysypianie się, zdrowa dieta, aktywność fizyczna;
 • unikanie sytuacji silnie stresujących, nie dopuszczanie do nawarstwiania się problemów na które mamy wpływ;
 • umiejętne gospodarowanie czasem, tak by uniknąć przepracowania i zapewnić sobie okresy wypoczynku.

Oczywiście, zachowywanie tych zasad nie gwarantuje nam uniknięcia depresji. Jednak pomogą one także przetrwać jeśli epizody choroby pojawią się.

do góry ↑

Depresja a dieta


Katalog chorób

pokaż wszystkie

Osteoporoza, Anemia - niedokrwistość, Choroba Alzheimera